:

Działalność » Leon Para

Leon Para

Urodził się 28 czerwca 1913 r. w Ślemieniu k. Żywca w rodzinie Andrzeja i Jadwigi z d. Wiewiórka, miał trzech braci: Jana, Leopolda i Władysława. Ze względów finansowych musiał przerwać edukację, a następnie podejmował się różnych dorywczych prac. W 1932 roku rodzina przeniosła się do Dębowca, a następnie do Skoczowa, gdzie Leon wraz z ojcem i braćmi pracował przy regulacji Wisły. W tym czasie wziął udział w strajkach robotników sezonowych i został aresztowany za działalność w KPP oraz kolportaż gazetki organizacji „Siła”. Po wybuchu II wojny wraz z innymi uchodźcami opuścił Skoczów i udał się na wschód, gdzie znalazł pracę u gospodarza na Wołyniu. Aresztowany przez NKWD w czerwcu 1940 roku trafił do syberyjskiego łagru, skąd został zwolniony po ustaleniach paktu Sikorski- Majski. We wrześniu 1943 roku został żołnierzem tworzącej się I Armii Wojska Polskiego, z którą przeszedł cały szlak bojowy aż do Berlina, najpierw jako żołnierz piechoty, następnie Dywizjonu Artylerii Samochodowej, a później starszy pisarz sztabu.

Po powrocie do Skoczowa w 1946 roku założył rodzinę- z żoną Weroniką z d. Rajczyk doczekał się trójki dzieci: Czesławy, Mirosławy i Leszka. Od 1946 do 1970 roku pracował na różnych stanowiskach w skoczowskim magistracie. Po reorganizacji administracji był kierownikiem działu zaopatrzenia MPGK. W 1972 roku z powodu złego stanu zdrowia po przebytych zawałach przeszedł na rentę. Zmarł 2 lutego 1975 roku.

Poza pracą zawodową był czynnym społecznikiem, przede wszystkim zaangażowanym w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (1953- 1965) oraz sekretarza (1965- 1975). W dowód uznania został odznaczony Brązowym i Srebrnym „Medalem za zasługi dla pożarnictwa”.

Wybrany w grudniu 1965 roku sekretarzem nowopowstałego Towarzystwa Miłośników Skoczowa (które wówczas jednak nie rozpoczęło faktycznej działalności), wszedł później w skład Komitetu Obchodów 700- lecia miasta.

Pasja fotograficzna pozostała Leonowi Parze od czasów służby w wojsku, jednak dopiero w latach powojennych rozwinęła się na dobre, stając się dominantą życia całej jego rodziny. Prezentowane zdjęcia nie są tylko i wyłącznie zapisem dokumentalnym, ale często przemyślanym i dopracowanym produktem wizji artystycznej. Ich tematyka jest bardzo różnorodna, są to zarówno reportaże z uroczystości państwowych (np. pochody pierwszomajowe), miejskich (imprezy strażackie, Dni Skoczowa, Dożynki, jubileusze), widoki ulic, poszczególnych budynków, pejzaże Skoczowa i najbliższych okolic. Dużą grupę stanowią portrety rodziny Leona Pary, a także skoczowian, ujętych na tle miejskiego krajobrazu. Wysoka wrażliwość artystyczna cechuje zdjęcia przyrody, które poprzez umiejętne kadrowanie i operowanie niemal malarskim światłocieniem upodabniają je do obrazów.

Należy podkreślić, że Leon Para nie był- jak zwykle się mówi- fotografem amatorem, lecz raczej artystą fotografikiem. Patrząc na otaczający świat przez obiektyw aparatu nie tylko  rejestrował rzeczywistość, ale także ją kreował. Swojej fotograficznej pasji oddawał się w każdej wolnej chwili, czego efektem jest imponująca ilość zdjęć.

Liczący blisko sześć  tysięcy  fotografii i negatywów dorobek  Leona Pary obejmuje lata 1954- 1974. W całości został zakupiony  w styczniu 1981 roku przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Skoczowa, które chciało w ten sposób uchronić od rozproszenia wspaniały zbiór, stanowiący ważny materiał ikonograficzny dla miasta i najbliższych okolic.  W okresie od grudnia 1985 roku do marca 1987 roku członkowie TMS poświęcali kilka godzin tygodniowo na inwentaryzację zdjęć: układanie, wklejanie i opisywanie niewielkiej wielkości odbitek, tzw. „wglądówek”, które posegregowano według daty wykonania na 9 albumów.

Fotografie wykonane przez Leona Parę ilustrują większość publikacji i opracowań, które dotyczą zarówno historii, jak i współczesnego Skoczowa. Były i są nadal wykorzystywane jako zagadki obrazkowe w różnych konkursach, organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Skoczowa.  Wybrane zdjęcia TMS  prezentowało w 1982 oraz 1985 roku w cyklu „Okno na Skoczów”- na wystawach sklepowych w rynku. Natomiast jedyną dużą wystawę monograficzną jego fotografii pt. „Skoczów, który przeminął”, można było zobaczyć od 21 do 25 maja 1986 roku w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” przy ul. Targowej.

Dzięki pasji Leona Pary Skoczów może się poszczycić unikalnym zbiorem zdjęć, obrazujących, jak wyglądało miasteczko, które najstarsze pokolenie skoczowian pamięta jeszcze z dzieciństwa, a ich potomkowie mogą chociaż w ten sposób poznać.

 

ZDJĘCIA SKOCZOWA WYKONANE PRZEZ LEONA PARĘ DOSTĘPNE W GALERII

Skontaktuj się z nami

Nasz adres:

43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9

Napisz lub zadzwoń:

tel: 693 697 473

mail: tow.milosnikowskoczowa@gmail.com